Welkom bij de Canon Store

Welkom bij de Canon Store

Canon 3 items in je winkelmandje

Canon
Items subtotal £ 300.00
You have qualified for FREE delivery daf dafd You have qualified for FREE delivery

Winkelmandje leegmaken

Je hebt geen items in je mandje.

Voorwaarden

De organisator

De organisator is Canon Europa N.V., ingeschreven bij Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederland ("Canon").

Over de actie

Deelnemers

2.1.1.Alle deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn.

Distributeurs en verkopers zijn van de actie uitgesloten en komen niet in aanmerking voor deelname namens hun klanten.

2.1.2.Alle deelnemers worden geacht te hebben ingestemd met deze Voorwaarden.

Actieproducten, Actiegebied, Cadeaus en Actieperiode< /h2>

2.2.1.Deze actie is uitsluitend van toepassing op de aanschaf van een camerabody van het type EOS 7D MARK II en een van de geselecteerde lenzen die hieronder worden vermeld (samen "Actieproducten"):

Actie-lens

Cashbackbedrag

EF 70-200mm f/2.8L IS II USM

€ 250

EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM

€ 250

EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM

€ 165

EF 70-200mm f/4L IS USM

€ 165

EF 100mm f/2.8L Macro IS USM

€ 80

EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM

€ 80

EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM

€ 80

EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM

€ 80

EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

€ 60

2.2.2.De kwalificatieperiode voor de aanschaf van Actieproducten is van 04-02-2015 tot en met 31-07-2015 ("Actieperiode").

2.2.3.Alle Actieproducten moeten zijn gekocht bij retailers in België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland, Liechtenstein, Estland, Letland, Litouwen en Luxemburg, of via een internetwinkel met een domein of geregistreerd adres in een van bovenstaande landen (het "Actiegebied").

2.2.4.Alleen een Deelnemer die ÉÉN camerabody van EOS 7D Mark II heeft gekocht, komt in aanmerking voor de aanvraag van cashback voor maximaal ÉÉN lens.Deze aanbieding kan niet met andere aanbiedingen worden gecombineerd.

Aanvragen van bedrijven of particulieren die bulkaankopen doen, (meer dan 10 actieproducten gedurende de Actieperiode) komen NIET in aanmerking voor deze actie.

2.2.5.Alle Actieproducten moeten nieuwe en originele Canon-producten zijn.Aankopen van tweedehands, opgeknapte of geherconditioneerde producten of producten die namaak zijn of op enigerlei wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van de Canon-groepsmaatschappijen komen niet in aanmerking voor deze promotie.

2.2.6.Alle Actieproducten dienen te worden geleverd en gedistribueerd door Canon Europa N.V.of bedrijven die zijn aangesloten bij de Canon groep in de EER, Zwitserland of Liechtenstein.Neem contact op met je leverancier om teleurstellingen te voorkomen.

2.2.7.Actieproducten die (zonder gebreken) retour zijn gezonden naar de verkoper, zijn niet geldig voor de actie. Deelnemers die voor deze producten een aanvraag indienen komen niet in aanmerking.Als Canon op de hoogte raakt van dergelijke fraude staat het haar vrij om juridische maatregelen te nemen tegen betrokken Deelnemers.

Deelnemen

3.1.Voor deelname aan de actie, dient de Deelnemer binnen de Actieperiode een Actieproduct aan te schaffen (zowel camerabody van EOS 7D MARK II als een geselecteerde lens) én online een geldige claim in te dienen van 04-02-2015 t/m 31-08-2015.

3.2.Om een aanvraag in te dienen, ga je als volgt te werk:

(i) Vul een onlineaanvraagformulier correct in (inclusief vermelding van geldige productserienummers etc.) en stuur het naar [ ].

(ii) Scan je kassabon of een orderbevestiging voor internetaankopen (incl. btw) en upload deze bij het onlineaanvraagformulier.

(iii) Deelnemers ontvangen vervolgens een e-mail ter bevestiging dat de aanvraag is ontvangen.Als de Deelnemer binnen 24 uur na indiening van zijn/haar aanvraag geen bevestigingsmail heeft ontvangen of geen toegang heeft tot een computer, dient hij/zij contact op te nemen met Canon via cashback@claim-lookup.com.

3.3.Na ontvangst en controle van de aanvraag, maakt Canon het betreffende bedrag zoals vermeld onder artikel 2.2.1 via een directe bankoverschrijving (BACS) over op de bankrekening van de Deelnemer.Er worden geen alternatieve regelingen getroffen en er wordt geen contant geld of cheque verstrekt.

3.4.Canon zal er alles aan doen om de betaling binnen 28 dagen na ontvangst van een volledige en geldige aanvraag via een directe bankoverschrijving (BACS) uit te voeren.

3.5.Als een Deelnemer nalaat een van de beschikbare valuta op het aanvraagformulier te selecteren, kan er, uitsluitend naar Canon's oordeel, een valuta worden toegewezen.

3.6.Canon zal geen aanvragen verwerken die worden ontvangen na de sluitingsdatum van de Actieperiode, noch aanvragen die, uitsluitend naar Canon's oordeel, onvolledig of onleesbaar zijn.Canon zal niet verantwoordelijk zijn voor aanvragen die zijn vertraagd of die niet met succes zijn ontvangen.

3.7.Er wordt slechts één betaling via een directe bankoverschrijving (BACS) uitgevoerd per geldige aanvraag.

3.8.Als je een btw-nummer hebt en een cashbackbedrag ontvangt, kan dit de belastbare waarde van je aankoop verlagen en dien je mogelijk je voorbelasting dienovereenkomstig te verlagen.

Disclaimers

4.1.Voor zover rechtens toegestaan, zal Canon niet aansprakelijk zijn voor verlies, schade of letsel van enige aard op welke manier dan ook veroorzaakt, geleden door Deelnemers onder deze promotie.Niets in deze voorwaarden zal echter als effect hebben dat Canon's aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van de bewezen nalatigheid van Canon's medewerkers of agenten wordt uitgesloten of beperkt.

4.2.Canon behoudt zich het recht voor deze promotie op elk moment nietig te verklaren, aan te passen en/of te wijzigen zonder daarvoor enige aansprakelijkheid op zich te nemen maar zal altijd doen wat in haar vermogen ligt om het effect voor de Deelnemer zoveel mogelijk te beperken, om onnodige teleurstelling te voorkomen.

4.3.Canon behoudt zich het recht voor aanvragen te controleren om naleving van deze voorwaarden te verzekeren en om te verzoeken om aanvullende informatie en ondersteunende documenten.Canon behoudt zich het recht voor aanvragen en/of Deelnemers uit te sluiten als zij vermoedt dat op enigerlei wijze misbruik wordt gemaakt van de promotie.

Canon's beslissingen in verband met de promotie zijn bindend en over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Hoe kan ik artikelen retourneren die ik op canon.nl heb gekocht?

Neem contact op met Canon via store@canon-europe.com met daarin de volgende gegevens: je naam, bestelnummer, telefoonnummer en informatie en het serienummer van het product dat je retourneert.

Na ontvangst van je e-mail stuurt Canon je een retourformulier en etiket.

Meer informatie over Canon's retourneringsservice

Gegevens

5.1.Canon Europa N.V.en Canon Europe Limited geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk onder registratienummer 4093977, gevestigd op het adres 3 The Square, Stockley park, Uxbridge UB11 1ET, Verenigd Koninkrijk, zijn de Gegevens Verantwoordelijken in het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens, ten aanzien van persoonsgegevens die door Deelnemers zijn verstrekt met betrekking tot deze promotie.Alle persoonlijke gegevens worden verwerkt door Canon Europa N.V.en/of de bedrijven die aan de groep zijn gelieerd en dit gebeurt uitsluitend met het doel om deze actie te verwerken. Er zullen gegevens worden gedeeld met derden die zijn aangewezen om de actie te beheren en/of voor goedgekeurde marketingdoeleinden.Als Deelnemers niet willen dat hun contactinformatie wordt gebruikt voor marketingdoeleinden of om Canon in staat te stellen om in de toekomst contact met hen op te nemen met betrekking tot soortgelijke acties, moeten zij bij het invullen van het aanvraagformulier het desbetreffende hokje "opt-in" NIET aanvinken.

Wetgeving en bevoegdheid

Voor zo ver rechtens toegestaan zullen op deze voorwaarden en eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of met deze promotie in verband staan de wetten van Engeland en Wales van toepassing zijn en zullen de rechtbanken in Engeland en Wales niet-exclusieve bevoegdheid hebben.

Als consument kunt u recht hebben op het instellen van gerechtelijke procedures in uw eigen taal en bij uw lokale rechtbanken.Een lokale consumentenadviesorganisatie zal in staat zijn u te informeren over uw rechten.Deze voorwaarden beperken niet uw wettelijke rechten.